728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۱۵فروردین

پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۵ فروردین
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۵ فروردین

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- جمعه ۱۵فروردین


پیام از رادیو مجاهد به کورش بزرگ فرزند ایران:
امیر از دوستان ماست با او رابطه خودتان را ادامه بدهید
پایان پیام.

 

پیام از رادیو مجاهد به برادر کریم ایمانی ۷۵۷:
برادر هاشم هاشمی که پیش شما آمده است از خودمان است با او همکاری کنید.
پایان پیام.

 

پیام از رادیو مجاهد به برادر« ح»:
ضمن تشکر به‌خاطر حفظ ارتباطتان به اطلاع میرسانیم برادر مجید که با شما ارتباط برقرار کردند از طرف ما می‌باشند به رهنمودهای ایشان عمل کنید-باآرزوی موفقیت.
پایان پیام.

 

پیام از رادیو مجاهد به دوست گرامی همایون از اصفهان:
مازیار که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد به ارتباط و همکاری خود با وی ادامه دهید موفق و پیروز باشید.
پایان پیام.

 

پیام از رادیو مجاهد به برادر«ش»:
با تبریک به‌خاطر وصل ارتباط و حاضر حاضر گفتن شما به اطلاع می‌رسانیم حسین که با شما ارتباط دارد از طرف ما می‌باشد.
پایان پیام.