728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۸مهر

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای ۱۸مهر
پیام به نیروهای ۱۸مهر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.

پیام از رادیو مجاهد به برادر مهرداد ۲۰۲۰:
با سلام و درودهای انقلابی و توحیدی و با ایقان به سرنگونی نظام فاشیستی ولایت فقیه
سعید که از نروژ با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کنید
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به میلاد از اراک :

نیما از طرف ما با می‌باشد . به ارتباط با وی ادامه دهید . .
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به امین ۵۹۱۹۹۶ :
هرکه دانا بود؛ زبانش به گفتن توانا بود. حسین فروتن(اسدی) از دوستان ماست به او اعتماد کنید.
پایان پیام.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ddb1d160-3fe9-4580-b62b-b4a898d872a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات