728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۹دی

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۹ دی
پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۹ دی

 

پیام از رادیو مجاهد به:
دوست عزیز مان بهزاد متین: ارتباط تان را با کیمیا برقرار نگهدارید او از دوستان ماست.
علی ۲۱۵۸: برادر مهدی که با شما در تماس است مورد تأیید ما می‌باشد.
دوست عزیز امید آینده ایران ۹۸: فرید که با شما در ارتباط است از دوستان ما می‌باشد به او اعتماد کنید.
جعفر: کد آشنایی شما، ایرانم دوباره در آغوشت می‌گیرم، خواهر رها از دوستان ما هستند اعتماد کنید موفق باشید.
دوست عزیز کرمانژ: برادر حامد که با شما تماس دارد مورد اعتماد ما می‌باشد به او اعتماد کنید و ارتباط خود را مستحکم کنید پیروز باشید.