728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۰دی

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۰ دی
پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۰ دی

 

پیام از رادیو مجاهد به:
دوست عزیز آقای مهران: آقای عبداللهی که با شما در مورد فضای مجازی صحبت کرد مورد اعتماد ما می‌باشد.
دوست عزیز مان بهزاد متین: ارتباط تان را با کیمیا برقرار نگهدارید او از دوستان ماست.
علی ۲۱۵۸: برادر مهدی که با شما در تماس است مورد تأیید ما می‌باشد.
دوست عزیز امید آینده ایران ۹۸: فرید که با شما در ارتباط است از دوستان ما می‌باشد به او اعتماد کنید.