728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۱بهمن

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۱ بهمن
پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۱ بهمن

 

پیام از رادیو مجاهد:
به امیر ۲۱۰تبریز: امیر ۲۱۰از تبریز توجه کنید شخصی با نام مستعار بهرام که شما با وی کار می‌کنید کاملاً مورد اعتماد و تأیید ماست به رهنمودهای او با دقت عمل کنید بدون شک طلوع صبح پیروزی نزدیک است. یاشاسین آذربایجان
پایان پیام

 


به خاتون: به محمود سلام برسانید و از شرکت ایشان در مهمانی تشکر کنید هم‌چنین از فیلمی که ارسال کردید سپاسگزاریم با آرزوی موفقیت برای شما.
پایان پیام
به ایتالیا ۲۰۰۱: ایتالیا ۲۰۰۱حامد که به شما مراجعه کرده از طرف ما می‌باشد به او اعتماد کنید.
پایان پیام
به پرهام از تهران: علی یونسی که با شما تماس می‌گیرد مورد اعتماد ماست.
پایان پیام
به محمد مهدی: سعی کردند ما را دفن کنند دریغ از این‌که ما بذر بودیم، فرمانده چه‌گوارا.
پایان پیام
به آرمان ۳۱۳: ندا کرمانی از جانب ما با شما در ارتباط است و شما را راهنمایی می‌کند.
پایان پیام

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a516d926-3660-4d8e-9764-f717ca3e8939"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات