728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۴ آذر

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط۲۴   آذرماه ۹۹
پیام به نیروهای خواهان ارتباط۲۴ آذرماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.

پیام از رادیو مجاهد به برادر «کوروش۱۳۶۵»:
با درود به شما به‌خاطر پایداریتان،یاد آور می‌شویم وظیفه اصلی شما برقراری ارتباط منظم است در اولین فرصت ارتباط خود را با حسین تحکیم کنید. پیروزباشید.
پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به داود تهران:
آزادشو از بند خویش زنجیر را باورنکن
اکنون زمان زندگی است تأخیر را باورنکن
خطیب از دوستان ما است،به او اعتماد داشته باشید و ارتباط خود را ادامه بدهید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به هوخشتر از کردستان:
به امید آزادی میهنمان و رهایی از ستم رژیم آخوندی،نیما که با شما در ارتباط است از جانب ما می یاشد. به فعالیتتان ادامه دهید . پیروز باشید.
پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به بابک ۲۸۹ با سلام:
کوروش که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد. با او می‌ توانید کار خود را ادامه دهید . پیروز و سرفراز باشید.
پایان پیام

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/51f3317c-0055-41bf-9539-d6e17bcda473"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات