728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۸بهمن

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۸بهمن
پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۸بهمن

 

پیام از رادیو مجاهد به دکتر بابایی ۲۲۴۸ :
حامد که به شما مراجعه کرده است از طرف ما می‌باشد به او اعتماد کنید.
پایان پیام.

 


پیام از رادیو مجاهد به محراب لاهیجان:
کد رادیویی شما به شرح زیر است:
دوست دارم زنده بمانم ولی به امید آزادی - ثمین از دوستان ماست اعتماد کنید.
پایان پیام
پیام از رادیو مجاهد به کایان از ارومیه :
کد رادیویی شما به شرح زیر است:
عدد 98 خط تیره رژیم خط تیره جدید- تکرار میکنیم.
عدد 98 خط تیره رژیم خط تیره جدید-
با یقین به اینکه پایان رژیم فاشیستی حاکم نزدیک است و ایرانی جدید با عزم و رزم کانونهای شورشی در انتظار همه ماست. ویدا از دوستان ماست به او اعتماد کنید.
پایان پیام
پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز علی ازجنوب:
بادوستمان نیکو از لندن ادامه بدهید او در ارتباط با سازمان فعالیت می کند.
پایان پیام.
پیام از رادیو مجاهد به مسعود قهرمان :
دوست ما صبا از انگلیس مورد اعتماد ماست ارتباط خود را با او ادامه بدهید برای شما در مسیر آزادی آرزوی موفقیت می کنیم .
پایان پیام.
پیام از رادیو مجاهد به شهروز :
نه به ظلم، نه به استکبار ، نه به دزد ، امیر که با شما درارتباط هست از دوستان ما میباشد با او همکاری کنید .
پایان پیام
پیام ازرادیو مجاهد به علی ت :
آزادی هزینه دارد و کشور در خطر است.
پایان پیام


دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران- پیامهای خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید موفق و پیروز باشید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e712c28e-1436-43d5-90b3-b6eebc332846"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات