728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۹ تیر

پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۲۹تیر
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۲۹تیر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به داوری از شهر کرد:
با سلام و درودهای انقلابی کامران که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد و با او در ارتباط باشید. موفق و پیروز باشید.
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به درسا ۸۹ ازخراسان:
با سلام و درودهای انقلابی کامران که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد و با او در ارتباط باشید. موفق و پیروز باشید.
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به اکبر اصفهان:
با سلام و درود کامران که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد فعالیت‌های خود را با او ادامه بدهید . موفق و پیروز باشید.
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به برادر «رایان».:
وصل ارتباط شما را تبریک می‌گوییم و از شما می‌خواهیم به رهنمودهای سیاوش عمل کنید پیروز باشد
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به برادر «م».:
وصل ارتباط شما را تبریک گفته و به اطلاع می‌رسانیم قاسم که با شما در ارتباط است از طرف ما می باشد ارتباط خود را با ایشان تحکیم کنید. با آٰرزوی پیروزی
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی شهید حسین ابریشمچی :
با سلام و درودهای انقلابی، عرشیا که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد و با او در ارتباط باشید. موفق و پیروز باشید.
پایان پیام.