728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲ خرداد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۲ خرداد
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۲ خرداد

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به سْرنا ۱۳۹۴ :
زمان از طرف ما با شما تماس می‌گیرد به او اعتماد کنید و فعالیت خود را از طریق او ادامه دهید .
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به سعید از بوشهر :
کد رادیویی شما به شرح زیر است-
اعتباری که بی ‌ادعاست هم‌چنان معتبر است. سانا از دوستان ماست، به او اعتماد کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به سلطان ۳۲۱۰:
برادر مهران که با شما تماس می‌گیرد از ما می‌باشد به او اعتماد کنید.
پایان پیام