728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۲فروردین

پیام به نیروهای خواهان ارتباط   دوم فروردین
پیام به نیروهای خواهان ارتباط دوم فروردین

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران- پیامها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید
اکنون به پیامهای خود توجه کنید:

 

 

 

پیام ازرادیو مجاهد به آقا بزرگ:


امروز اقا بزرگ از رادیو مجاهد رضاMQ رو دنبال می‌کند با رضا ارتباط داشته باشید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به «کانون شورشی مجاهد شهید حسین مدنی از اهواز:


با تبریک نوروز پیروز ۹۹و سال قیام انقلاب- فیلمهای بر افروختن آتش در چهارشنبه‌سوری که در شهر غوغا بپا کردید را دریافت کردیم و در سیمای آزادی پخش گردید.
درود بر شما جوانان شورشی که برخلاف فرمان خامنه‌ای خلیفه ارتجاع که به سکون و سکوت و تسلیم فرا می‌خواند، آتشها بپا کردید و در جنگ و گریز قهرمانانه با نیروهای سرکوبگر ارتجاع، شهر را نیز به قیام و شورش فراخواندید...
دست مریزاد و منتظر بپا کردن بسا آتشهای دیگر توسط شما راهنمایان و راهگشایان و آتش زنه‌های قیام برای سوزاندن ریش و ریشه خامنه‌ای هستیم. درود».
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به آقای آرمین ۲۰۲۰:


با عزم جزمتر برای مبارزه با رژیم ضدبشری، منتظر ادامه ارتباط شما با ایمان هستیم.
پایان پیام.