728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۳ مرداد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۳مرداد ماه
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۳مرداد ماه

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به برادر «الف»:
از مسئولیت‌پذیری شما تقدیر کرده و به اطلاع می‌رسانیم افشین که با شما ارتباط دارد از طرف ما می باشد به رهنمودهای او عمل کنید. پیروز باشید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به برادر «ع»:
باآرزوی سلامت برایتان به اطلاع می‌رسانیم مجید از طرف ما با شما در ارتباط است به نکات و رهنمودهای ایشان عمل کرده و ارتباط خود را تحکیم کنید. موفق باشید
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به مسیح از مشهد:
سلام : حمید که از آلمان با شما در ارتباط است از جانب ماست به وی اعتماد کنید و به ارتباط خودتان با حمید ادامه دهید
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به برادر «الف»:
با تشکر از پیگیری ارتباط شما به اطلاع می‌رسانیم قاسم که با شما ارتباط دارد از طرف ما می‌باشد به رهنمودهای ایشان عمل کنید . با آرزوی موفقیت.
پایان پیام.