728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۵فروردین

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۵ فروردین
پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۵ فروردین

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- پنجم فروردین ۹۹
دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران- پیامها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید.

 

 پیام از رادیو مجاهد به احسان ۱۲۵:
برادرمان حمید که با شما در ارتباط است مورد اعتماد است و کارتان را با وی ادامه دهید.
پایان پیام.پیام از رادیو مجاهد به مهدی از شهرضا:

برادری به نام پژمان که با شما ارتباط دارد از جانب سازمان است. به وی اعتماد کنید و کارهایتان را با وی ادامه دهید.
پایان پیام.پیام از رادیو مجاهد به علیرضا از کرج:

قاسم که با شما در ارتباط است مورد تأیید ما می‌باشد. به وی اعتماد کنید. منتظر اقدامات مردمی و میهنی شما در راستای سرنگونی رژیمی که جز مرگ و نیستی برای مردم و میهن ما نمی‌خواهد هستیم. موفق باشید.
پایان پیام.پیام از رادیو مجاهد به ایمان از مشهد:

دوست ما سارا از انگلیس که با شما در ارتباط است از دوستان ماست. به او اعتماد داشته باشید و ارتباطاتتان را با او ادامه بدهید.در وصل به سازمان مجاهدین خلق ایران برای شما آرزوی موفقیت می‌کنیم.
پایان پیام.