728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۶ تیر

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۶ تیر
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۶ تیر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.پیام از رادیو مجاهد به آرش از تبریز:
آرش عزیز شعر زیبایتان به‌دستمان رسید
برای رسیدن به لحظات شیرین زندگی (آزادی) از خود گذشتگی و شکستن غرور لازم است
برای زندگی،زندگی کن و برای دیگران تنفس
بسوز و بساز و روشنی بخش
پس سوختن برای آنان که دوستشان داری، دوست داشتن است
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به مهدی از مازندران:
هادی که با شما در ارتباط است از دوستان ما می ‌باشد می ‌توانید به او اعتماد کنید
پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به آسمان آبی از دالاهو:
ای شادی آزادی روزی که تو باز آیی –
نادیا از دوستان ما می باشد . موفق باشید.
پایان پیام