728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۷تیر

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۷ تیر
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۷ تیر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.پیام از رادیو مجاهد به محمد از تهران:
اشکان که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد. کارهایتان را با او دنبال کنید پیروز و موفق باشید
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به جعفر:
خلق ایران بپاخیزید بپاخیزید چون فقط یک روزنه امید داریم اون هم مجاهدین خلق ایران.

پایان پیام

پیام از رادیو مجاهد به مهدی از مازندران:
هادی که با شما در ارتباط است از دوستان ما می ‌باشد می ‌توانید به او اعتماد کنید
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به آرش ۴۴۴ از خرم‌آباد:
شما با کامران اهواز ارتباط خودتان را ادامه بدهید
پایان پیام