728 x 90

تص پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۸تیر

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۸ تیر
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۸ تیر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به آیخان:
آیخان تازه متولد شده و به جمع ما پیوسته شده . بامید پیروزی حق بر ناحق
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به فرهاد:
من یک ایرانی آزاده ام درود بر مریم رجوی.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به محمد از تهران:
اشکان که با شما در ارتباط است از طرف ما میباشد. کارهایتان را با او دنبال کنید پیروز و موفق باشید
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهدبه مهدی از مازندران:
هادی که با شما درارتباط است از دوستان ما میباشد میتوانید به او اعتماد کنید