728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۸ آذر

پیام به نیروهای ۸آذر
پیام به نیروهای ۸آذر

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.پیام از رادیو مجاهد به میثم بلوچ:
بهرام که با شما در تماس است از دوستان ما می باشد به رهنمودهای ایشان توجه کنید
پپایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به شاهین :
محسن مقدم که با شما در تماس است از دوستان ماست . با او همکاری کنید.
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به محمدرضا :
”بهار میآید، پیروزی می‌رسد، ما آماده‌ایم “
امیر که با شما در ارتباط است از دوستان ماست با او ادامه بدهید
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به محمد از ورامین:
صحبت از رفتن رفتن‌ها نیست. صحبت از ماندن هم نیست. صحبت از آن است که خاکستر تو تخم رزم‌آور دیگر باشد. شروین که با شما در ارتباط است در ارتباط با ماست. با او ادامه دهید.
پایان پیام