728 x 90

کتاب بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران – قسمت هشتم

 بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران – قسمت هشتم
بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران – قسمت هشتم

از زبان سردار خیابانی

شهید اصغر بدیع‌زادگان از قهرمانان تحمل شکنجه بود.

که در آن روزهای سخت به ما امید و قوت قلب می‌بخشید.‌

شبی که جلادان برای بردن محکومان به اعدام آمده بودند، صدای او را شنیدم.

در حالیکه وضو گرفته و از دستشویی برمی‌گشت، با صدای بلند در حین عبور از جلوی سلولها می‌خواند:‌«انا لله و انا الیه راجعون»

آن شب، تاریخی و فراموش‌نشدنی است.

برادرانمان شجاعانه و قهرمانانه به میدان تیر می‌رفتند.

شب از فریادهای تکبیر و شعارهای آنان به خود می‌لرزید.

از فریادهای آنها جلادان و دژخیمان ساواک به خود می‌پیچیدند.

 

 

فریادهایی که طلوع صبح را نوید می‌داد. ‌

زمانی اصغر به یاران مجاهدش گفته بود:

«ارزش هر کس در مبارزه، به اندازه‌ مایه‌یی است که در این راه می‌گذارد»

و این بار خود در جریان آزمایشی سخت و با مقاومت سرسختانه در برابر دژخیمان و مایه گذاشتن از خود، عظمت و شکوه اراده ‌شکست‌ناپذیرش را به نمایش گذاشته بود.

مجاهد شهید‌اصغر بدیع‌زادگان را ۳بار تحت عمل جراحی قرار دادند. تا برای مدتی بیشتر او را زنده نگه‌داشته و شکنجه کنند.

ولی شدت جراحات به حدی بود که دیگر امکان ادامه حیات او نیز به زیر علامت سؤال رفته بود.‌

نقش یگانه و تاریخی محمد حنیف‌نژاد

مهدی ابریشمچی

…. من تأکید دارم که ارزش کار بنیانگذاران و در رأسشان محمد حنیف‌نژاد را باید در همان نقطه‌یی دید که شروع کردند.

و بعد در انتخابی که روز ۴خرداد انجام دادند…

… شاخصهای روشن و بی‌ابهامی که محمد حنیف در مرزبندی نشان داده.

این حرف ساده و روشن که: «مرز اصلی، نه مرز بی‌خدا و باخدا، بلکه مرز استثمار‌شونده و استثمار‌کننده است»؛ تمام دکانهای ارتجاعی را تخته کرده و جلو انبوهی سوء‌استفاده‌ها را گرفته است….