728 x 90

«گروهها، واحدها و هسته‌های سازمان‌یافته»

سخن روز
سخن روز

پس از گذشت ۱۰روز از قیامی که در سراسر کشور شعله کشیده، اکنون از تمامی وجنات رژیم آثار وحشت مرگ نمایان است. از اقدامات سراسیمهٔ رژیم و تجمعات ورشکسته‌یی که راه می‌اندازد و از زوزه‌هایی که سردمداران رژیم لاینقطع از تمامی تریبونهای حکومتی سر می‌دهند، این وحشت‌زدگی را می‌توان دید و شنید.

این وحشت‌زدگی دلایل متعددی دارد؛ از گستردگی قیام و سراسری بودن آن، تا شرکت همهٔ اقشار و همهٔ گروه‌های سنی، و به‌خصوص حضور زنان و دختران و نوجوانان در صفوف مقدم قیام، تا رادیکالیسم آن و از شعارهایی که از همان ابتدا، رأس پلید نظام و اصل و تمامیت آن را نشانه گرفته... اما به نظر می‌رسد علت ترس و وحشت رژیم را بیش از هرکس پاسدار وحیدی وزیر کشور رئیسی و سرکرده پیشین نیروی تروریستی قدس آشکار کرده است.

پاسدار وحیدی می‌گوید: «در این اغتشاشگری‌ها ما چند تا موضوع می‌بینیم می‌بینیم یک گروه‌ها یا واحدها یا هسته‌های سازمان‌یافته‌ای وجود دارد که می‌روند یک جاهایی را به آتش می‌کشند تخریب می‌کنند و آسیب می‌رسانند آنجا را ول می‌کنند می‌روند یک جای دیگر یک جای دیگر را هم این کار را می‌کنند به جاهای مختلف می‌روند این در واقع نشان‌دهندهٔ یک نوع سازمان یافتگی است بین این هسته‌هایی که به‌هرحال این کارها را می‌کنند و در کنارش خوب یک تعدادی بعضاً نو جوانان و جوانانی که بیشتر با فضای مجازی تحریک می‌شوند» (تلویزیون رژیم اول مهر۱۴۰۱).

در جمعه‌بازارهای این هفته نیز کر وحشت رژیم آخوندی را با همین مضمون می‌شود شنید:

آخوند مطیعی امام جمعه و نمایندهٔ خامنه‌ای در استان سمنان: «مسلما یک برنامه‌ریزی حساب شده و آموزش دیده شده هست؛ آموزش دادند یک عده‌یی را که نظم جامعه با امن و سلامت نظام را به‌هم بزنند».

آخوند نوری نماینده خامنه‌ای در جمعه‌بازار بجنورد در استان خراسان شمالی: «فتنه سال۷۸، فتنه سال۸۸، فتنه سال۹۶، ۹۸؛ همه این فتنه‌ها را نگاه کنید هر کجا می‌بینید فتنه‌ای باشد (مجاهدین) در آنجا حضور نداشته باشند».

آخوند حسینی امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در استان کهگیلویه و بویراحمد: «سرچشمه این آشوبها، فتنه‌ها از ناحیه آمریکا و مجاهدین است».

آخوند عبادی‌زاده امام جمعه و نمایندهٔ خامنه‌ای در بندرعباس: «میدان‌دار آشوبها، مجاهدین هستند که خود را مدعی حقوق‌بشر جا زده‌اند».

احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع نیز ناله سرمی‌دهد که: «مردم، امروز دست مجاهدین در ایجاد آشوب در کشور را به‌وضوح می‌بینند» (خبرگزاری مهر آخوندی ـ ۲مهر).

در این میان، رئیسی جلاد عمق ترس و وحشت نظام را بارز کرده و می‌گوید: «مردم ولایتمدار اجازه نخواهند داد امنیت نظام از سوی گروه‌های سازماندهی شده و معارضان نظام خدشه‌دار شود» (تلویزیون رژیم ـ ۲مهر).

جلاد ۶۷حق دارد که برای امنیت و موجودیت رژیم جلادان برخود بلرزد و از این‌که در توفان قیامها، «امنیت نظام از سوی گروه‌های سازماندهی شده و معارضان نظام» تهدید می‌شود، این‌چنین هراسان و ترسان باشد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/be19c600-e04a-4e18-bf5d-ae899557ca1d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات