728 x 90

رویداد تاریخی

سوم مرداد۱۳۶۰- تأسیس رادیو صدای مجاهد

رعدی در آسمان بی ابر

سوم مرداد۱۳۶۰- تأسیس رادیو صدای مجاهد
سوم مرداد۱۳۶۰- تأسیس رادیو صدای مجاهد

سوم مرداد ۱۳۶۰ پس از ۲هفته پخش برنامه‌های آزمایشی برای چک و کنترل سیستمها و آمادگی هر روزه برای پخش یک برنامه رادیویی، غرش تیتراژ برنامه‌های رادیو صدای مجاهد در آسمان خفقان زده میهنمان طنین انداخت:

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد صدای خروش خلق، صدای انقلاب نوین مردم ایران،‌....

صدای مجاهد مشعل آگاهی‌بخش انقلاب نوین ایران و صدای مقاومت عادلانه‌ٔ یک خلق سرکوب‌شده و در زنجیر بود. صدایی که در شرایط خفقان مطلقی که رژیم ضدبشری آخوندی با بستن روزنامه‌ها و کشتار میلیشیای مجاهد خلق ـ که هر روز در شهرهای میهن با فروش نشریه مجاهد پیام آگاهی و آزادیخواهی را جاری می‌کردند ـ حاکم کرده بود، بساط دژخیمان را بر هم زد و نور امید فرا رسیدن روز آزادی و استمرار مبارزه تا سرنگونی رژیم ضدبشری را در سراسر ایران طنین انداخت.

پخش برنامه‌های رادیو صدای مجاهد با نیم ساعت در روز و با فرستنده‌ای کوچک آغاز شد اما به سرعت با تلاشها و ابتکار مهندسان و مسئولان فنی صدای مجاهد در منطقه تحت محاصره کردستان ایران، تعداد فرستنده‌ها به سه فرستنده با قدرت چند برابر و ساعات پخش به چندین ساعت در روز و نوبتهای متعدد افزایش یافت. صدای مجاهد با پخش خبرهای مقاومت، خبرهای اعتراضات مردمی، تحلیلها تفسیرها و پیام های رهبر مقاومت و حتی سرودها و ترانه‌های ملی و میهنی، مشعل مقاومت و پایداری را همواره فروزان و شعله‌ور نگاه داشت.

سیر تحکیم و تقویت زیرساخت‌های تکنیکی رادیو مجاهد به مثابه‌ٔ مبنای لازم برای تضمین پیشرفت در جنگ با پارازیت دشمن و رساندن «صدای مجاهد» به حداکثر پوشش ممکن، از موضوعاتی بود که حماسه‌های بیادماندنی از تلاش و فداکاری فرزندان مجاهد خلق و کمک بیدریغ هموطنان دلیر کردمان را به‌دنبال داشت. مسأله‌ٔ تهیه و راه‌اندازی یک دستگاه فرستنده‌ٔ قوی که وزن آن با الزماتش به بیش از چند تن می‌رسید و ژنراتوری که بتواند برق مورد نیاز فرستنده بزرگ و سایر فرستنده‌ها را تأمین کند و رساندن این دستگاهها در زمستان سخت و پربرف سال ۱۳۶۰از کوره راهها، به قله کوهی که مرکز فرستنده‌های صدای مجاهد بود، و انتقال چندین و چند باره آنها هنگام تهاجم دشمن به محلی دیگر، دور از دسترس رژیم آخوندی، خود سرشار از حماسه‌های دیدنی و شنیدنی و بخشی از تاریخ مبارزه مردم ایران برای آزادی است.

در همین رابطه فیلمی از مراحل کار و پیشرفت فعالیت‌های صدای مجاهد تهیه شده و در سیمای آزادی و گزارشاتی که در نشریه مجاهد در سالهای بعد به چاپ رسیده منعکس گردید و به ثبت رسیده است.

و امروز طنین رادیو صدای مجاهد، همراه با «سیمای آزادی» که روشنایی بخش دیدگان مردم ایران است، در سراسر ایران به‌گوش می‌رسد و تا روز پیروزی و سرنگونی رژیم آخوندی هم‌چنان نوید بخش آزادی مردم و میهن عزیز مان ایران است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84c22f58-6065-432e-9ed2-d3b08230183e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات