728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره صد و دوازده

صدای شما از رادیو مجاهد

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره صد و  دوازده
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره صد و دوازده

آموزش برای کانون‌های شورشی

واقعیتٍ تعادل‌قوای کنونی چیست

 

 

 

در شرایطی قرار داریم که یکی از نقاط گذار و رقم زدن سمت و سوی آن، است.

گفتیم تمام دارایی رژیم آخوندی تلاش برای حفظ نظام با تاکتیک و استراتژی سرکوب است و بس. شرایط فعلی منطقه‌یی و بین‌المللی نیز از همه‌سو علیه آن و در تهاجم به آن است.

در بخش پایانی برنامه قبل گفتیم اصلی‌ترین سرمایه مردم و مقاومت سازمان‌یافته در برابر نظام آخوندی، بالغ شدن قیامهای اقشار مردم به نفی تمامیت حاکمیت، وجود آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و نیروی سازمان‌یافته و متشکل به‌مثابه کانون امید و استراتژیک نبرد برای تحقق سرنگونی نظام ولایت فقیه می‌باشد.

در این قسمت از برنامه آموزشهای کانون‌های شورشی می‌خواهیم به ابعاد و اهمیت این موضوع و به‌طور خاص نقشهٔ راه رژیم آخوندی برای مقابله با آن بپردازیم. این موضوع از آن‌چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که به اصلی‌ترین دغدغه و از طرفی سمپاشی و شیطان‌سازی دستگاه ولایت فقیه و دنباله‌های وابسته به آن تبدیل شده است.

شنوندگان رادیو مجاهد

به این سؤال فکر کنید – به‌نظر شما واقعیتٍ تعادل‌قوای کنونی چیست؟ چرا باید آن را علیه حاکمیت آخوندی برهم بزنند؟

استمرار و بلوغ مبارزه با نظام آخوندی طی ۴۰سال گذشته، با عبور از کمیت‌های مراحل گوناگونش، اکنون به کیفیت تعیین‌کننده در تعادل‌قوای سیاسی داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی تبدیل شده است. بلوغ هر نیرو و جنبش هم در رسیدن به نقطهٔ تعادل‌قوای تمام‌عیار و وزنهٔ سیاسی معادل با نیروی حاکم برای رقم زدن تغییر و سرنگونی است. یادآوری می‌شود که عنصر تعیین‌کننده برای ایجاد تغییرات بزرگ، در وهلهٔ نخست با ارتقای کیفیت تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی رقم می‌خورد و نه نظامی.

مردم ایران اکنون وزنهٔ سنگین سیاسیِ رقم‌زنندهٔ تغییر و سرنگونی رژیم ملایان را دارند. از این رو تمام دستگاه نظام آخوندی و دنباله‌های خارج کشوری‌اش در تقلا، تبلیغ، زد و بند، شیطان‌سازی و بهتان‌افکنی هستند که این واقعیت کنونی و این تعادل‌قوای بین مردم و مقاومت ایران با حاکمیت ولایت فقیه را به جانب اهداف موهوم و با هدف هرز دادن انرژی متکاثف سرنگونی در جامعه را به هم بزنند.

رژیم خامنه‌ای در یک بسیج شبانه‌روزی داخلی و جهانی تقلا می‌کند چهرهٔ اصیل‌ترین پایداریِ بالغ گشته به تنها جایگزین دموکراتیک را مشوق کند. این است نبرد کنونی بین آزادی و ضد آزادی در صورت مسألهٔ کنونی. این مختصات را باز می‌کنیم تا وجوه گوناگون آن بهتر دیده و فهمیده شود. در این قسمت به سخنان مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران در همین زمینه گوش می‌کنیم.....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dfadae3c-d232-4865-b1f5-1ad1e0470c01"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات