728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره صد و هجده

صدای شما از رادیو مجاهد

آموزش برای کانونهای شورشی- شماره صد و هجده
آموزش برای کانونهای شورشی- شماره صد و هجده

آموزش برای کانون‌های شورشی- شماره صد و هجده

تاکنون سئوالاتی به دست ما رسیده که به ترتیب به آنها پاسخ می دهیم

استراتژی مجاهدین برای سرنگونی چیست؟

کانونهای شورشی چه نقشی در آن دارند؟

ویژگی های کانونهای شورشی و نقش و وظایفشان چیست؟

رابطه آنها با ارتش آزادی بخش چیست؟

علت ترس رژیم از آنها به چه دلیل است؟

بله این سئوالات که از طرف شما جوانان و معترضین به دیکتاتوری آخوندی به رادیو مجاهد رسیده، خودش زمینه ای برای تشرح بیشتر این استراتژی است.

یک سئوال معقول که ممکن است شما هم با آن مواجه شده باشید این است که آخر این کانونهای شورشی که پراکنده هم هستند چطور می توانند از پس نیروهای رژیم با لشکرهای چند صد هزار نفره بربیایند اصلا مگر چنین جنگی امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت:

در طول تاریخ همه نیروهای انقلابی مخاطب چنین سئوالی بودند اصالت دادن به کمیت در مبارزه انقلابی نیروهای پیش رو و پیش آهنگ اشتباه است. چرا اشتباه است چون خیلی طبیعی است که در دوران اختناق نیروهای پیشتاز نه در کمیت نظامی و نه حتی در کمیت اجتماعی نمی توانند با دیکتاتوری حاکم برابری کنند این یک قانون است.

سئوال بعدی این است که، آیا کمیت چه میزان در مقابل یک دیکتاتوری تعیین کننده است؟

اختناق حاکم اصلا به شما اجازه نمی دهد بتوانید پتانسیل موجود در جامعه را بالفعل کنید، پس کسی که در جریان یک مبارزه انقلاب مستمر دنبال این است که از لحاظ کمیت با نیروی حاکم برابری کند خیلی زود ناامید می شود این به این معنی نیست که کمیت بد است، نه اصلا اگر فردا یک میلیون مردم ایران در خیابانها بریزند و تظاهرات کنند خیلی عالی است اما یک نیروی انقلابی نمی تواند منتظر چنین چیزی باشد بلکه خودش باید کار بکند تا نیروهای تغییر را که می توانند صحنه تعادل قوا را بچرخانند به رغم اختناق حاکم به صحنه بکشاند و به سمت هدف سرنگونی و آزادی هدایت کند، نیروی انقلابی باید خودش دست به کار شود، نیروی انقلابی باید خودش زمینه سازی کند جرقه بزند، چگونه؟

با استفاده و اتکا به عنصر کیفیت

نیروی پیشتاز و نیروی پیش آهنگ اساسا وظیفه اش به حرکت درآوردن موتور بزرگ قیام مردمی است و باید به عنصر کیفیت اصالت بدهد، عنصر کیفی یعنی چه؟

در یک کلمه یعنی انسانهای برخوردار از آگاهی و ایمان به یک آرمان والای انسانی و مردمی و همینطور حاضر بودن برای هرگونه فدا کاری برای تحقق آن آرمان.

کیفیت یعنی چه؟

گفتیم که یعنی آرمان و فدا کاری و مبارزه برای تحقق آن آرمان، کیفیت یعنی همان پارامتری که مجاهدین به آن می گویند انقلاب ایدئولوژیک، گذشتن از همه چیز از جان و مال تا خانه و خانمان و پیوندهای شخصی و فردی برای تحقق یک هدف والای جمعی، انسانی که آرمان دارد. انسانی که به فکر خودش و منافع شخصیش نیست، انسانی که می تواند فدا کند طبیعی است که انرژیهایش آزاد می شود توان مقاومت پیدا میکند جا نمیزند متوقف نمی شود این همان کیفیتی است که از دلش کمیت هم زاده می شود، یعنی می تواند تکثیر شود، می تواند از اشرف تا هزار اشرف جریان پیدا کند، می تواند بشوراند برانگیزد پس عنصر کیفیت مهمترین برگ نیروهای انقلابی در برابر قوای سرکوبگر حاکم است .

گذشته از این حرفها یک موضوع دیگر را هم باید در نظر گرفت

وقتی کسی می گوید، آیا کانونهای شورشی توان مقابله با رژیم را دارند؟ یعنی در واقع دارد کانونهای شورشی را پدیده ای مستقل از مردم می بیند در حالی که کانونهای شورشی در مقابل سپاه و بسیج و نیروهای سرکوبگر رژیم، یک پدیده مستقل نیستند. هشتاد میلیون ایرانی در مقابل رژیم قرار دارند خود سران رژیم در انتخاباتشان گفتند که ۹۶ درصد مردم مخالف این نظامند. به همین خاطر در تعادل قوا یک طرف مردم ایران هستند که با کانونهای شورشی در نقطه مقابل این رژیم قرار دارند و یک طرف رژیم بی بنیاد آخوندی با نیروهای وارفته و در حال ریزش.

همین حالا ملاحظه می شود از دی ماه ۹۶ قیامی در میهن ما آغاز شده آخوندها می گیرند، می بندند و می کشند، اما نمی توانند این قیام را متوقف کنند، چرا؟

چون تعادلی چرخیده است، چون برگی ورق خورده است، چون حریف مردم نمی شوند، پس بنابراین اگر همت کنیم، اگر بها بپردازیم، اگر فداکاری کنیم، اگر سازمان یافته بشویم، قطعا که می توانیم از پس این رژیم و مزدورانش بربیاییم....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/76019b3b-05dd-4857-9ca6-c7213697b681"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات