728 x 90

آموزش برای کانون‌های شورشی - شماره پانزدهم

آمورش برای کانون شورشی۱۵
آمورش برای کانون شورشی۱۵

 

موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی و سرمایه ایران برای سرنگونی – قسمت دوم
در برنامه گذشته گفتیم که: سال ۹۸و به‌خصوص در ماههای خرداد و تیرماه ۹۸و پس از انزوای بین‌المللی رژیم از سوی جامعه جهانی از جمله تحریم‌های گسترده علیه رأس نظام یعنی خامنه‌ای و سران حکومتی و نامگذاری سپاه پاسداران و برخی سران جنایتکار آن در لیست تروریستی. و هم‌چنین شکست رژیم در سیاست‌های جنگ‌افروزانه‌اش و به‌طور خاص پس از سلسله تظاهرات اشرف‌نشانان و حامیان مقاومت در اقصی نقاط جهان در حمایت از مقاومت و مردم ایران، و سایر گردهمایی و کنفرانسه‌ایی که در تیرماه ۹۸برگزار شده، به این نتیجه میرسیم که: به سرفصلی مهم رسیده‌ایم.

Listen to "آموزش برای کانونهای شورشی - شماره پانزدهم" on Spreaker.
حال به پاسخ این سؤال می‌پردازیم که این مقاومت و مجاهدین و پشتوانه قیام ایران از کجا آمده است:
آمدن به نقطه کنونی در سال ۱۳۹۸محصول یک سفر تاریخی پر فراز و نشیب و شکوهمندانه به جانب آزادی بوده است. ما از مشروطیت تا الآن در قفای آزادی راه آمده‌ایم. آرزو و رؤیایی ۱۱۳ساله برای وصال به محبوبمان را داریم. این سفر را کاروانهایی از مردم ایران طی ۴۰سال طی طریق کرده و ادامه داده‌اند.
جزئیات این سفرِ اشک و لبخند در خاطرات و ضمیر همه مردم ایران نقش بسته و میلیون‌ها صفحه از تاریخ این چهار دهه را بر لوح تاریخ هزارن ساله ایران‌زمین نگاشته است....
اکنون به این سؤال پاسخ می‌دهیم که می‌خواهیم به کجا بر‌ویم؟ بله درست حدس زدید-هیچ ایرانیِ درگیر با ساده‌ترین مسائل معیشتی و نیز پیچیده‌ترین وجوه سیاسی نیست که یقین نداشته باشد به‌دلیل نبود آزادی در ایران، همه‌چیز زندگی و امورات شخصی و کار و بود و نبود مردم و کل جامعه، سیاسی شده است.
بنابراین ما به جانب تحقق آزادی با سرنگونی تمامیت نظام ولایت فقیه حرکت می‌کنیم. این تنها راه رستگاری و سعادت ملی و تاریخیِ میهن و مردم ما است.
برای مروری به حقانیت این بحث، تاریخچه این وقایع را از قسمتی از پیام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران خطاب به نسل جوان میهنمان رو با عنوان: مسیر طی شده گوش می‌دهیم....