728 x 90

راهی که آمدیم - قسمت ۴۹- طرح صلح شورای ملی مقاومت

راهی که آمدیم- تاریخچه مجاهدین خلق ایران

راهی که آمدیم - قسمت ۴۹- طرح صلح شورای ملی مقاومت
راهی که آمدیم - قسمت ۴۹- طرح صلح شورای ملی مقاومت

راهی که آمدیم- قسمت ۴۹ 

 


راه‌های زیادی پیش روی انسان است ولی مجاهدین خلق راه مبارزه را انتخاب کردند و ما از همین راه می‌خواهیم صحبت کنیم...
سؤال: در نوبت قبلی در مورد شرایط سیاسی سال ۶۰صحبت کردیم و تأسیس شورای ملی مقاومت، پرواز مسعود رجوی به پاریس و... و مصوبات شورا. یکی از مصوبات شورا طرح صلح بود لطفاً در این رابطه برایمان توضیح بدهید.


محمد حیاتی
خمینی می‌گفت فتح قدس از طریق کربلا، و مجاهدین و شورای ملی مقاومت این طرح را در مقابل این دجالگری خمینی تصویب کردند.
عراق بعد از یک‌سال از خرمشهر عقب رفت و درخواست صلح کرد و از آن به بعد دیگر جنگ هیچ مشروعیتی نداشت ولی خمینی آنرا ادامه داد و چه شهرهایی ویران شد و چه نفراتی که کشته شدند. در ۱۹دیماه ۶۱مسعود رجوی با آقای طارق عزیز ملاقات کردند و قرارداد صلح را امضا کردند که بگویند صلح در دسترس است و فقط خمینی‌ست که جنگ می‌خواهد....


این طرح بر اساس قرارداد الجزایر سال ۱۹۷۵تصویب شد و همه اعضای شورای ملی مقاومت به آن رأی مثبت دادند. در همین راستا کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت تأسیس شد. دولت عراق هم این طرح را به‌عنوان مبنایی برای مذاکره قابل‌قبول دانست.....


سؤال: برای پیشبرد این خط صلح در جامعه جهانی چه کاری سازمان و شورا انجام دادند؟


محمد حیاتی
در آن زمان همه دنیا مخالف جنگ بودند و حتی شورای امنیت ملل ‌متحد قطعنامه ۵۹۸را تصویب کرد دولت عراق آنرا پذیرفت ولی خمینی آنرا رد کرد...
بهمین دلیل طرح صلح شورای ملی مقاومت مورد حمایت همه بود....

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7ebd418a-d8aa-4765-ad5a-16075e8906c2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات