728 x 90

همبستگی عربی ـ اسلامی با انقلاب دموکراتیک ایران

سخن روز
سخن روز

روز جمعه هفتم بهمن کنفرانس عربی ـ اسلامی در همبستگی با انقلاب دموکراتیک مردم ایران در بروکسل برگزار شد. در این کنفرانس، پارلمانترها، دولتمردان، شخصیتها و روشنفکران برجسته از کشورهای عربی شرکت داشتند و خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت سخنرانی کرد.

برگزارکنندهٔ این کنفرانس، کمیته همبستگی عربی ـ اسلامی با مقاومت ایران بود. آقای احمد کامل از شخصیت‌های اپوزیسیون سوریه که ادارهٔ این کنفرانس را به‌عهده داشت، در مورد هدف این گردهمایی گفت: «هدف، اولاً حمایت از قیام مردم ایران و نیروی پیشتاز آن است که ۴۳سال است علیه این رژیم مبارزه می‌کند. ثانیا، ما می‌خواهیم صدای خلقهای عربی باشیم که چیزی از این رژیم، جز قتل و کشتار و کوچ اجباری ندیده‌اند».

دکتر نذیر حکیم از رهبران اپوزیسیون سوریه گفت: «قیام زنان و مردان ایران نمادهای حاکمیت عمامه‌داران را در مقابل پای مردم ایران سرنگون می‌کند وخانم مریم رجوی و مجاهدین خلق این بتها را شکستند و چهره باند پلید حاکم و برنامه‌های این رژیم برای نابودی خلقها و کشورها را افشا کردند».

عبدالحکیم بشار ـ معاون رئیس ائتلاف ملی سوریه نیز گفت: «ما از برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران آزاد فردا حمایت می‌کنیم... ما به‌عنوان مردم سوریه و مناطق عربی یمن و لبنان و اردن از رژیم ایران بسیار رنج دیده‌ایم؛ وظیفه ماست که از قیام مردم ایران حمایت کنیم».

عبدالحکیم بشار با اشاره به‌این که خود یک کرد سوری است، افزود: «ما از شورای ملی مقاومت ایران حمایت می‌کنیم زیرا این شورا در سال۱۹۸۳ طرح خودمختاری کردستان ایران را در ۱۲ماده تصویب کرد؛ این یکی از مترقی‌ترین طرح‌های خودمختاری ملیتها در جهان است».

دکتر موسی المعانی ـ وزیر مشاور پیشین در امور نخست‌وزیری اردن گفت: «مردم ایران رژیم ملایان و رژیم شاه سابق را رد می‌کنند. رژیم آخوندی و بقایای شاه، علیه انقلاب دموکراتیک مردم ایران موضع واحدی دارند، از آنجا‌که بازگشت به‌دوران شاه، نه به‌لحاظ تاریخی و نه به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست؛ نتیجه این می‌شود که به‌حاکمیت جنایتکار، غارتگر و ویرانگر ولایت فقیه باید تن داد».

یک تحلیلگر عرب که کارشناس مسائل منطقه است، دربارهٔ این کنفرانس و سخنرانیهای ارائه شده در آن نوشت: «همه کسانی که از تروریسم رژیم آخوندی زیان دیده و زخم‌خورده هستند، در این کنفرانس، این پیام را ارسال کردند که زمان کنار گذاشتن سیاست معیارهای دوگانه و شروع روشی جدید فرا رسیده؛ سیاستی مبتنی بر یک اراده واقعی برای پایان دادن به‌دوره مماشات با رژیم آپارتاید حاکم بر ایران که به‌نام دین حکومت می‌کند» (محمد الموسوی در سایت ایلاف ـ ۸بهمن).

خانم مریم رجوی در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: «مبارزه مردم ایران برای به‌زیر کشیدن این رژیم، مصالح عالی کشورهای منطقه و بخش‌های زیادی از جهان را نیز در بر دارد. ما از سال‌ها پیش کشورهای منطقه را به‌برپایی جبههٔ مشترکی علیه رژیم ولایت فقیه فراخوانده‌ایم که مردم و مقاومت ایران بخش ضروری و تعیین‌کننده آن هستند... بنابراین هم‌چنان‌که مردم ایران به‌آزادی و دموکراسی نمی‌رسند مگر با سرنگونی رژیم آخوندها؛ منطقه و جهان هم به‌صلح و آرامش نمی‌رسند، مگر این‌که کانون بنیادگرایی یعنی رژیم آخوندها را هدف قرار بدهند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ec96f4b2-2a84-4d01-bf90-b496d61fceff"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات