728 x 90

پاسخ تالنت بالا دبیرکل حزب سوسیالیست آلبانی به دعاوی خامنه ای درباره مجاهدین

پاسخ تالنت بالا دبیرکل حزب سوسیالیست آلبانی به دعاوی خامنه ای درباره مجاهدین
پاسخ تالنت بالا دبیرکل حزب سوسیالیست آلبانی به دعاوی خامنه ای درباره مجاهدین

 

تالنت بالا دبیرکل حزب سوسیالیست آلبانی: برخلاف ادعای خامنه‌ای آلبانی یک کشور اروپایی با مردمی مهمان نواز و در مبارزه با همه شرارتهای تروریستی ست.
تالنت بالا دبیرکل حزب سوسیالیست آلبانی در واکنش به دعاوی خامنه‌ای علیه کشور آلبانی به‌خاطر حضور مجاهدین گفت: خامنه‌ای آلبانی یک کشور کوچک و شرور اروپایی می‌نامد، نه او اشتباه می‌کند آلبانی یک کشور زیبای اروپایی با مردمی با سنت عالی مهمانوازی و دارای جذبه‌های توریستی فراوان است.
دبیرکل حزب سوسیالیست آلبانی اضافه کرد: ما مطمئناً یک متحد با افتخار آمریکا و اتحادیه اروپا در مبارزه با همه شرارتهای تروریستی هستیم.