728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۶فروردین

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۶ فروردین
پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۶ فروردین

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران- پیامها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید
اکنون به پیامهای خود توجه کنید:

 

 

پیام از رادیو مجاهد به آقای آشتیانی:

نسرین که در ارتباط با شماست مورد وثوق ما است مشکلی نیست با ایشون همکاری کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به حاج صمد کرد آسیابی فرزند اسپهبد خورشید:

دوستی که با شما در ارتباط است مورد تأیید ما می‌باشد تلاش کنید از خاطرات جویبار دوری کنید برایتان آرزوی موفقیت می‌کنیم انشاءالله با این ارتباط جدید آ‌ینده‌ای روشن پیش روی شماست.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به دانیال ۱۲۳۴:

ستار که با شما تماس گرفته از طرف ما ست به او اعتماد کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به اهورا:

پیام من اتحاد مردم و سرنگونی حکومت آخوندها می باشد.
اهورا،الهام که با شما در ارتباط است از دوستان ما ست ما او را تأیید می‌کنیم موفق باشید.
پایان پیام

 


پیام از رادیو مجاهد به روشن:


همان‌طور که بختیاریها در زمان مشروطه در فتح تهران کمک کردن دوباره بختیاریها تاریخ را ورق می‌زنند و لرزه بر دل آخوند می‌اندازند.
پایان پیام