728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۸اسفند

پیام به نیروهای خواهان ارتباط
پیام به نیروهای خواهان ارتباط

پیام به نیروهای خواهان ارتباط

پخش پنجشنبه ۸اسفند

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران- پیام ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید

اکنون به پیامهای خود توجه کنید:

 

پیام از رادیو مجاهد به محمد:

کد رادیویی شما به شرح زیر است: صداقت- تکرار می‌کنیم. صداقت

ویدا از دوستان ماست به او اعتماد کنید.

پایان پیام.

 

 

 

پیام از رادیو مجاهد به حسین:

دوست ما موسوی که با شما در ارتباط است از دوستان فرمانده رشید است به او اعتماد کنید

پایان پیام.

 

پیام از رادیو مجاهد به هادی ۱۷۸۱:

ناصر که با شما تماس گرفته ا ز طرف ما می‌باشد به او اعتماد کنید

پایان پیام

 

پیام از رادیو مجاهد به هادی ۲۴:

آذر که با شما در ارتباط است مورد اعتماد ما می‌باشد

نیست در نظر ما منزلتی، دنیا را هرگز نبیند کسی که نبیند ما را

پایان پیام

 

پیام ازرادیو مجاهد به عرفان ۲۲از همدان:

دوست ما بهمن که با شما در تماس است در ارتباط با ما می‌باشد می‌توانید به او اعتماد کرده و با او همکاری کنید،موفق باشید.

پایان پیام

 

پیام از رادیو مجاهد به بیستون کرمانشاهی:

افسوس که نان ِپخته خامان دارد اسباب ِ تمام ناتمامان دارند آنان که به کنیزی نمی‌ارزیدند امروز کنیزان و غلامان دارند

آتوسا پاکدل از طرف ماست ارتباط خود را با او مستحکم و در پیشبرد تعهداتتان برای آزادی وطن او را همراهی کنید.

پایان پیام.

 

پیام از رادیو مجاهد به برادر «محمود»:

ضمن تحسین مسئولیت‌پذیری شما در انجام فعالیت‌های مشخص شده، استمرار ارتباطتان را تبریک گفته و تأکید داریم که عمل کردن به رهنمودهای برادر حسن که از طرف ما با شما ارتباط دارد ضامن موفقیت شما است.پیروز باشید.

پایان پیام

 

پیام از رادیو مجاهد به «نقاش»:

باتبریک به‌خاطر وصل ارتباط شما به اطلاع میرسانیم قاسم که با شما ارتباط دارد از طرف ما می‌باشد به رهنمودهای ایشان عمل کنید و برای وصل دوستان دیگر خود تلاش کنید.

پایان پیام.

 

پیام از رادیو مجاهد به «بردیا ۸۱»:

هم‌چنانکه گفتید«من اطمینان بیشتر می‌خواهم» بدین وسیله به اطلاع میرسانیم برادری که با شما ارتباط دارند از طرف ما می‌باشند به رهنمودهای ایشان عمل کنید. برایتان آرزوی موفقیت داریم. پایان پیام.

 

پیام ازرادیو مجاهد به یاسین ۲۰۲۰:

حسین دوست ماست با او همکاری کنید.

پایان پیام.

 

 

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران- پیامهای خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید موفق و پیروز باشید

گزیده ها

تازه‌ترین مطالب