728 x 90

تیک تاک قیام و سرنگونی - مسعود رجوی

مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران

 

ارتش آزادیبخش ملی ایران

تیک تاک قیام و سرنگونی

دریغ از آمار بهت‌انگیز قربانیان و پر پر شدن هموطنان

افتاده در خانه یا در کوچه و خیابان در تباهی و حاکمیت ملایان

جانهایی که از دست می‌رود تیک‌تاک قیام و سرنگونی است

باید برشورید صدبار بیشتر جنگید و ایران را پس گرفت

این است انتخاب فرزندان دلیر ایران

خامنه‌ای سرنگون - ولایتش واژگون

 

مسعود رجوی

۱۷فروردین ۱۳۹۹

 

 

 

مطالب مرتبط: