728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۲۷ بهمن

پیام به نیروهای۲۷ بهمن ماه   ۹۹
پیام به نیروهای۲۷ بهمن ماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به زاگرس:
خواهر روزیتا که با شما در ارتباط است از دوستان ما می‌باشد ارتباطتان را با او ادامه دهید.
”بهتر است که در حال مبارزه برای آزادی بمیری تا این‌که تمام زندگیت در زندان باشی“ .
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به کریم دریگوند۶۶۶:
با سلام و درودهای توحیدی و انقلابی، سعید که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کنید
پایان پیام.


پیام از رادیو مجاهد به آقای اهورا:
”زنده باد آزادی“
برادر بهرام که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد به رهنمودهای ایشان عمل کنید
پایان پیام.