728 x 90

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیام

مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران

ارتش آزادیبخش ملی ایران

جهش تولید یا جهش در مرگ و میر

خلیفهٔ ارتجاع می‌گوید ”جهش تولید“ برای رژیم حیاتی است

و بر آنست تا ”به هر قیمتی که هست مسأله تولید“را دنبال کند

قیمت آن ”جهش“ در فرستادن امواج انسانی به کام مرگ مانند جنگ ضدمیهنی است

تولید و اقتصاد بهانه است هدف حفظ نظام از خطر قیام و سرنگونی است

می‌خواهد کرونا را در خدمت بقا و ضد سرنگونی بکار بگیرد

اما رژیم ولایت جان بدر نخواهد برد

اکنون بسیاری از مردم با نان خشک و آب ارتزاق می‌کنند

ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیام

مسعود رجوی

۲۱فروردین ۹۹

 

مطالب مرتبط: